Informacje dotyczące ochrony środowiska

Właściwe postępowanie ze żużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Adresy punktów zbiórki

Recykling odpadów opakowaniowych

Właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi

Znaczenie oznaczeń stosowanych na opakowaniach

Ulotki informacyjne

Wykonanie: Adrian Jagodziński